Innehåll till Facebook

Jag har hjälpt Lindorff att ta fram och producera olika enheter för kommunikation i sociala medier. Bland annat återkommande grafiska uttryck och animation.

Categories