Microsoft Office 365 Student

Kampanj för Microsoft för att få fler studenter att aktivera Office 365 som de får via sin skola. Kampanjen bestod av enkla illustrationer, posters, give aways och filmer som förklarar varför och hur man kan använda Office 365.

Categories

BUREAU

JMWGolin