Vision Mentornätverk

Mentornätverket är en tjänst från fackförbundet Vision där alla medlemmar har möjlighet att skaffa sig en mentor. Nätverket är jämlikt och bygger på att båda i relationen har ett utbyte av varandra, en så kallad mentor-till-mentor relation.

Mentornätverket liknar en community där varje medlem som registrerar sig och får en personlig profil med bild och kontaktuppgifter. Via en mentorpool kan användarna sedan söka efter mentorer som matchar de egna intresseområderna och själva sätta samman anpassade mentorprogram.

Tjänsten är ett sätt för Vision att locka fler medlemmar till förbundet, och då främst studenter som ska ta klivet ut i arbetslivet.